آخرین اخبار

كد مطلب: 149۰۳۰۵۹۲
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

گزارش تصویری از مراسم ضیا فت افطاری مجمع امور صنفی شهریار

به گزارش  روابط عمومی مجمع امور صنفی شهریار مراسم ضیافت افطار مجمع امور صنفی با حضور امام جمعه شهرستان رییس شورای اصناف کشور،  دادستان شهریار ، رئیس اداره بازرگانی شهریار ، معاونین فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی غرب استان تهران  هیئت رئیسه اتحادیه های صنفی  و سایر مسئولین  در سالن شباهنگ شهریار برگزار گردید .

به گزارش  روابط عمومی مجمع امور صنفی شهریار مراسم ضیافت افطار مجمع امور صنفی با حضور امام جمعه شهرستان رییس شورای اصناف کشور،  دادستان شهریار ، رئیس اداره بازرگانی شهریار ، معاونین فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی غرب استان تهران  هیئت رئیسه اتحادیه های صنفی  و سایر مسئولین  در سالن شباهنگ شهریار برگزار گردید .

IMG_8048

مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی مجمع امور صنفی IMG_8038 IMG_8042


کلید واژه ها: