آخرین اخبار

كد مطلب: 1825۰۶۰۳۹۶
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

دیدار شهبازی رئیس سازمان فنی حرفه ای شهرستان شهریار با فروزنده بخش رئیس اتاق اصناف شهریار

IMG_2284 IMG_2287 IMG_2290


کلید واژه ها: