آخرین اخبار

كد مطلب: 2644۱۷۱۰۹۷
تاريخ انتشار: یکشنبه, ۳ شهریور

‌انتخابات پیش رو در شهرستان شهریار همگام با تمام کشور بصورت الکترونیکی برگزار میگردد

آقا حیدری با اعلام این خبر گفت : براساس ماده ۲۲ قانون نظام صنفی وآیین نامه اجرایی ، انتخابات اتحادیه های صنفی که طی ماه های آینده که تعداد13 انتخابات می باشد در سالن اجتماعات اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار با حضور اعضای هیات اجرایی ونظارت بر انتخابات اتحادیه های شهرستان برگزار شد. وی افزود :با تامین زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری مورد نیاز ، این انتخابات به ...

آقا حیدری با اعلام این خبر گفت :

براساس ماده ۲۲ قانون نظام صنفی وآیین نامه اجرایی ، انتخابات اتحادیه های صنفی که طی ماه های آینده که تعداد۱۳ انتخابات می باشد در سالن اجتماعات اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار با حضور اعضای هیات اجرایی ونظارت بر انتخابات اتحادیه های شهرستان برگزار شد.
وی افزود :با تامین زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری مورد نیاز ، این انتخابات به صورت کاملا الکترونیک برگزار میگردد..

آقای حیدری اظهار کرد : برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک باعث افزایش دقت ، سرعت وشفافیت در روند برگزاری انتخابات می شود واحتمال اشتباه را به حداقل می رساند.
ایشان ادامه داد: انتظار میرود که تمامی واحدهای صنفی به حول وقوه الهی و با نهایت دقت و اطمینان خاطر و بدون در نظر گرفتن حواشی ها ، با آگاهی و بنیش کامل و زیر نظر داشتن مکانیزمها و ایده های برای توسعه وپیشرفت صنف درتعیین هیئت مدیره افرادی کارآمد و دلسوز را انتخاب وسرنوشت چهارساله یک صنف به دست ۵ عضو هیئت مدیره و یک نفر به عنوان بازرس سپرده می شود براین اساس باید افرادی که منافع مردم را برمنفعت شخصی ترجیح می دهند انتخاب شوند.
آقا حیدری با اعلام این خبر گفت : براساس ماده ۲۲ قانون نظام صنفی وآیین نامه اجرایی ، انتخابات اتحادیه های صنفی که طی ماه های آینده که تعداد۱۳ انتخابات می باشد در سالن اجتماعات اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار با حضور اعضای هیات اجرایی ونظارت بر انتخابات اتحادیه های شهرستان برگزار شد.
وی افزود :با تامین زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری مورد نیاز ، این انتخابات به صورت کاملا الکترونیک برگزار میگردد.
آقای حیدری اظهار کرد : برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک باعث افزایش دقت ، سرعت وشفافیت در روند برگزاری انتخابات می شود واحتمال اشتباه را به حداقل می رساند.
ایشان ادامه داد: انتظار میرود که تمامی واحدهای صنفی به حول وقوه الهی و با نهایت دقت و اطمینان خاطر و بدون در نظر گرفتن حواشی ها ، با آگاهی و بنیش کامل و زیر نظر داشتن مکانیزمها و ایده های برای توسعه وپیشرفت صنف درتعیین هیئت مدیره افرادی کارآمد و دلسوز را انتخاب وسرنوشت چهارساله یک صنف به دست ۵ عضو هیئت مدیره و یک نفر به عنوان بازرس سپرده می شود براین اساس باید افرادی که منافع مردم را برمنفعت شخصی ترجیح می دهند انتخاب شوند.


کلید واژه ها: