آخرین اخبار

كد مطلب: 2877۰۱۱۱۹۷
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

نتیجه انتخابات اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی شهرستان شهریار آقای محمد عراقی همچنان سکان دار اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی وخانگی شهرستان شهریار انتخابات اتحادیه صنف فلز تراش و ماشین ساز شهریار در مورخه یکم بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. ۱- آقای حاج محمد عراقی 148 رای ۲- آقای سعید عیسیی 111رای ۳- آقای علی کریمی ...

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی شهرستان شهریار

آقای محمد عراقی همچنان سکان دار اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی وخانگی شهرستان شهریار

انتخابات اتحادیه صنف فلز تراش و ماشین ساز شهریار در مورخه یکم بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند.

IMG_9383

۱- آقای حاج محمد عراقی ۱۴۸ رای

۲- آقای سعید عیسیی ۱۱۱رای

۳- آقای علی کریمی ۶۹ رای

۴- آقای حمیداصلان خانی ۶۶ رای

۵- آقای احداکبری صداقت ۵۷ رای

علی البدل اول آقای حسن قاجار با۵۱ رای

علی البدل دوم آقای محمد زمانی با ۴۹ رای

 

بازرس آقای  سیدعلی حسینی با ۱۲۷ رای

علی البدل بازرسی آقای مهدی کاظمی با ۳۴ رای

 

کاندیدای معترض ۷۲ ساعت زمان دارند تا مراتب اعتراض و مستندات خود را به اداره صنعت معدن و تجارت اعلام نمایند.


کلید واژه ها: