آخرین اخبار

كد مطلب: 2881۰۱۱۱۹۷
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

بازدید رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت و هیئت رئیسه اتاق اصناف از مکانهای معرفی شده جهت نمایشگاه بهاره ۹۷

روز دوشنبه مورخه 1 بهمن 97 جناب آقای مهندس مصلحی ریاست اداره صنعت و معدن وتجارت  به همراه آقای بیات معاونت محترم و جناب آقای موسوی دبیر کمیسیون نظارت ،هیئت رئیسه اتاق اصناف آقایان حیدری ،عراقی، خادم و بهرامی و چند تن از روسای اتحادیه های صنفی و آقای رهنما مسئول میادین شهرداری شهریار  از گزینه های معرفی شده توسط اتاق اصناف جهت جانمایی نمایشگاه بهاره 97  بازدید به عمل ...

روز دوشنبه مورخه ۱ بهمن ۹۷ جناب آقای مهندس مصلحی ریاست اداره صنعت و معدن وتجارت  به همراه آقای بیات معاونت محترم و جناب آقای موسوی دبیر کمیسیون نظارت ،هیئت رئیسه اتاق اصناف آقایان حیدری ،عراقی، خادم و بهرامی و چند تن از روسای اتحادیه های صنفی و آقای رهنما مسئول میادین شهرداری شهریار  از گزینه های معرفی شده توسط اتاق اصناف جهت جانمایی نمایشگاه بهاره ۹۷  بازدید به عمل اوردند.

IMG_9399 IMG_9401 IMG_9405

 


کلید واژه ها: