آخرین اخبار

كد مطلب: 2887۰۱۱۱۹۷
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

برگزاری جلسه توجیهی ثبت سامانه رصد با حضور رئیس و معاونت اداره صنعت و معدن و تجارت و اتحادیه های تولیدی شهرستان شهریار

برگزاری جلسه توجیهی ثبت سامانه رصد با حضور رئیس و معاونت اداره صنعت و معدن و تجارت و اتحادیه های تولیدی شهرستان شهریار در این جلسه جناب آقای مصلحی ریاست محترم اداره صنعت و معدن وتجارت با بیان اینکه تمامی اتحادیه ها می بایست برای ایجاد اشتغال و مشخص کردن هدف های خود برای اشتغال برنامه ریزی نموده و تا پایان سال به نتیجه برسند افزود : در روزهای منتهی به ...

برگزاری جلسه توجیهی ثبت سامانه رصد با حضور رئیس و معاونت اداره صنعت و معدن و تجارت و اتحادیه های تولیدی شهرستان شهریار

IMG_9384

در این جلسه جناب آقای مصلحی ریاست محترم اداره صنعت و معدن وتجارت با بیان اینکه تمامی اتحادیه ها می بایست برای ایجاد اشتغال و مشخص کردن هدف های خود برای اشتغال برنامه ریزی نموده و تا پایان سال به نتیجه برسند افزود : در روزهای منتهی به پایان سال و کمک اتحادیه ها و ابلاغ به واحدهای صنفی جهت ایجاد اشتغال و ثبت در سامانه رصد به وضعیت و رشد اشتغال در شهرستان شهریار تمام تلاش خود را به کار ببندند.

آقای بیات معاونت اداره صمت نیز در این جلسه با معرفی سامانه، از اهمیت و چگونگی ثبت و ارسال  در سامانه رصد را به اتحادیه های تولیدی گوشزد نمود


کلید واژه ها: