آخرین اخبار

كد مطلب: 2890۰۳۱۱۹۷
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف تلفن همراه شهرستان شهریار

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف تلفن همراه شهرستان شهریار آقای سعید علی بابایی  سکان دار اتحادیه  تلفن همراه شهرستان شهریار انتخابات اتحادیه صنف تلفن همراه  شهریار در مورخه سوم  بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. ۱- آقای سعید علی بابایی  ۷۶ رای ۲- آقای داوود قزلباش  ۶۰ رای ۳- آقای حسن قملاقی ۵۶ رای ۴- آقای سید سعید موسوی ۴۰ ...

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف تلفن همراه شهرستان شهریار

آقای سعید علی بابایی  سکان دار اتحادیه  تلفن همراه شهرستان شهریار

4

انتخابات اتحادیه صنف تلفن همراه  شهریار در مورخه سوم  بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای سعید علی بابایی  ۷۶ رای

۲- آقای داوود قزلباش  ۶۰ رای

۳- آقای حسن قملاقی ۵۶ رای

۴- آقای سید سعید موسوی ۴۰ رای

۵- آقای  محسن صاحب نظری  ۳۴ رای

علی البدل اول آقای حجت اله ارمغانی ۳۳ رای

علی البدل دوم آقای سعید اسمعیل با ۱۶ رای

بازرس آقای  محمد فرمانی بلال با ۴۲  رای

علی البدل بازرسی آقای  سعید رستمی  با  ۳۱ رای

23

کاندیدای محترم در صورت اعتراض تا ۷۲ ساعت زمان برای ثبت و رسیدگی به اعتراض خود دارند.

اینجانب سعید علی بابایی به نمایندگی از اتحادیه تلفن همراه ضمن تقدیر و تشکر از همکاران محترم که با حضور پرشور خود در انتخابات  اتحادیه صنف تلفن همراه  برگ زرین دیگری به صفحه این اتحادیه  اضافه نمودند، بدینوسیله هیأت مدیره جدید اتحادیه  از حضور پرشور و صمیمی شما در این انتخابات تشکر نموده و امیدوار است پس از این نیز بتواند در جهت احقاق حقوق و ایجاد رضایت مندی بیشتر اعضا کوشا باشد همچنین از حسن اعتمادی که به این هیأت مدیره داشته و دارید کمال تشکر و امتنان را داریم. از یکایک اعضای محترم اتحادیه تلفن همراه  درخواست داریم که در جهت هر چه بهتر انجام دادن وظایف از نقطه نظرات و پیشنهادات خود ما را بهره‌مند گردانند.

@asnafshahryar1


کلید واژه ها: