آخرین اخبار

كد مطلب: 2994۱۰۱۱۹۷
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

نتیجه انتخابات صنف طلا و جواهر فروشان شهرستان شهریار

در مورخ دوشنبه مورخ97/11/10انتخابات اتحادیه طلا و جواهر فروشان شهرستان شهریار،در محل اداره صنعت،معدن و تجارت شهریار برگزار گردید. این انتخابات از ساعت 10:30 لغایت 12:15به طول انجامید و تعداد 117نفر از مجموع 247نفر اعضاء این اتحادیه در انتخابات حضور یافتند  هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. ۱- آقای خسرو فضایلی  ۷۳ رای ۲- آقای محمد بهادری   ۶۰ رای ۳- آقای هادی یزدانیان ۵۴ رای ۴- آقای رجبعلی سنندجی ۴۹ رای ۵- ...

در مورخ دوشنبه مورخ۹۷/۱۱/۱۰انتخابات اتحادیه طلا و جواهر فروشان شهرستان شهریار،در محل اداره صنعت،معدن و تجارت شهریار برگزار گردید. این انتخابات از ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲:۱۵به طول انجامید و تعداد ۱۱۷نفر از مجموع ۲۴۷نفر اعضاء این اتحادیه در انتخابات حضور یافتند  هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند.

2

۱- آقای خسرو فضایلی  ۷۳ رای

۲- آقای محمد بهادری   ۶۰ رای

۳- آقای هادی یزدانیان ۵۴ رای

۴- آقای رجبعلی سنندجی ۴۹ رای

۵- آقای  غلامرضا وکیلی  ۳۱ رای

علی البدل اول آقای ربغلی آقایان ۱۷ رای

علی البدل دوم آقای حامد رهگذر با ۱۳ رای

بازرس آقای  مرتضی نجفی با ۴۸  رای

علی البدل بازرسی آقای  مرتضی اصفهانی با  ۴۲ رای

کاندیدای محترم در صورت اعتراض تا ۷۲ ساعت زمان برای ثبت و رسیدگی به اعتراض خود دارند.

2

0

 

 


کلید واژه ها: