آخرین اخبار

كد مطلب: 3041۱۵۱۱۹۷
تاريخ انتشار: شنبه, ۲۸ دی

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف پوشاک و قماش شهرستان شهریار

  نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف پوشاک و قماش شهرستان شهریار آقای محمد عسگری همچنان  سکان دار اتحادیه پوشاک و قماش شهرستان شهریار انتخابات اتحادیه صنف پوشاک و قماش   شهریار در مورخه ۱۵  بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. ۱- آقای محمد عسگری  ۲۹۱ رای ۲- آقای علیرضا ماجدی   ۱۸۳ رای ۳- سرکار خانم مهتاب تاجیک ۱۶۷ رای ۴- آقای ...

 

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف پوشاک و قماش شهرستان شهریار
IMG_9626
آقای محمد عسگری همچنان  سکان دار اتحادیه پوشاک و قماش شهرستان شهریار

انتخابات اتحادیه صنف پوشاک و قماش   شهریار در مورخه ۱۵  بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد عسگری  ۲۹۱ رای

۲- آقای علیرضا ماجدی   ۱۸۳ رای

۳- سرکار خانم مهتاب تاجیک ۱۶۷ رای

۴- آقای مجید سمالند ۱۳۸ رای

۵- آقای  مهدی خطیبی نیا ۱۲۸ رای

علی البدل اول آقای مهدی عبدالکریم ۹۰ رای

علی البدل دوم آقای محمدرضا آجرلو ۴۱ رای

بازرس آقای معین عبدالکریم ۲۰۲  رای

علی البدل بازرسی آقای محمد احلی۴۶ رای

کاندیدای محترم در صورت اعتراض تا ۷۲ ساعت زمان برای ثبت و رسیدگی به اعتراض خود دارند.

 

 

IMG_9641

 

IMG_9670

IMG_9690


کلید واژه ها: