آخرین اخبار

كد مطلب: 3083۲۵۱۱۹۷
تاريخ انتشار: شنبه, ۲۸ دی

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف مشاورین املاک شهرستان شهریار

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف مشاورین املاک شهرستان شهریار آقای رضا کوچک‌پور نصفی همچنان  سکان دار اتحادیه مشاورین املاک شهرستان شهریار انتخابات اتحادیه مشاورین املاک شهریار در مورخه ۲۴  بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. رضا کوچک پور نصفی ۶۲۲ راي محمود رهگذر ۵۷۲ راي بهرامعلی محرم زاده ۴۸۳ راي حسين بیات ۳۹۲ راي علی صنعتی پور ۲۹۵ راي جعفر حقی ۲۸۵ راي حمیرا ...

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف مشاورین املاک شهرستان شهریار

آقای رضا کوچک‌پور نصفی همچنان  سکان دار اتحادیه مشاورین املاک شهرستان شهریار

انتخابات اتحادیه مشاورین املاک شهریار در مورخه ۲۴  بهمن۹۷  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند.
رضا کوچک پور نصفی ۶۲۲ رای
محمود رهگذر ۵۷۲ رای
بهرامعلی محرم زاده ۴۸۳ رای
حسین بیات ۳۹۲ رای
علی صنعتی پور ۲۹۵ رای
جعفر حقی ۲۸۵ رای
حمیرا اوردی خانی ۲۸۱ رای
بازرس داخلی:
واحد کریمی ۳۶۹ رای

کاندیدای محترم در صورت اعتراض تا ۷۲ ساعت زمان برای ثبت و رسیدگی به اعتراض خود دارند.


کلید واژه ها: