آخرین اخبار

كد مطلب: 3096۲۵۱۱۹۷
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

تقدیر و تشکر هیئت مدیره جدید اتحادیه تلفن همراه شهرستان شهریار از هیئت مدیره و زحمت کشان قبلی این اتحادیه

تقدير و تشکر هيئت مديره جديد اتحاديه تلفن همراه شهرستان شهريار از هيئت مديره و زحمت کشان قبلي اين اتحاديه سنت زيبا و پسنديده قدرداني از زحمات عزيزاني که در اتحاديه هاي صنفي زحمت کشيده اند اين بار در اتحاديه تلفن همراه با حضور اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان شهريار انجام پذيرفت .  

تقدیر و تشکر هیئت مدیره جدید اتحادیه تلفن همراه شهرستان شهریار از هیئت مدیره و زحمت کشان قبلی این اتحادیه
سنت زیبا و پسندیده قدردانی از زحمات عزیزانی که در اتحادیه های صنفی زحمت کشیده اند این بار در اتحادیه تلفن همراه با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان شهریار انجام پذیرفت .02 03 04 05

 


کلید واژه ها: