آخرین اخبار

كد مطلب: 3122۰۳۰۱۹۸
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

برگزاری آخرین اجلاس روسای اتحادیه های صنفی در سال ۹۷

آخرین جلسه روسای اتحادیه های صنفی در 27 اسفند 97 در محل اتاق اجلاس اتاق اصناف برگزار گردید هییت ریسه اتاق اصناف با آرزوی سالی پربار و پر از سلامتی و شادابی برای اعضا . سال آینده را سالی درسایه دوستی و همدلی در کنار هم ارزو نمودند و به امید تلاش مضاعف برای تمامی واحد های صنفی باشد

آخرین جلسه روسای اتحادیه های صنفی در ۲۷ اسفند ۹۷ در محل اتاق اجلاس اتاق اصناف برگزار گردید

هییت ریسه اتاق اصناف با آرزوی سالی پربار و پر از سلامتی و شادابی برای اعضا . سال آینده را سالی درسایه دوستی و همدلی در کنار هم ارزو نمودند و به امید تلاش مضاعف برای تمامی واحد های صنفی باشد

IMG_20190318_150935 IMG_20190318_150943 IMG_20190318_150952 IMG_20190318_151003 IMG_20190318_151011 IMG_20190318_151023


کلید واژه ها: