آخرین اخبار

كد مطلب: 3179۳۰۰۵۹۸
تاريخ انتشار: شنبه, ۲۸ دی

در مورخ ۹۸/۵/۲۳ روز چهارشنبه راس ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ صبح انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف صافکاران و نقاشان شهرستان شهریار در محل اداره صنعت، معدن و تجارت

در مورخ 98/5/23 روز چهارشنبه راس ساعت 10 لغایت 12 صبح انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف صافکاران و نقاشان شهرستان شهریار در محل اداره صنعت، معدن و تجارت با 200 نفر اعضاء از مجموع 446 نفر برگزار گردید. در این انتخابات آقای علی ضیغمی با کسب 169 رای بعنوان نفر اول، اکبر رضایی با کسب 71 رای نفر دوم، محسن ایمان قلی با کسب 52 رای نفر سوم، محمدرضا امیدوار ...

در مورخ 98/5/23 روز چهارشنبه راس ساعت 10 لغایت 12 صبح انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف صافکاران و نقاشان شهرستان شهریار در محل اداره صنعت، معدن و تجارت با 200 نفر اعضاء از مجموع 446 نفر برگزار گردید. در این انتخابات آقای علی ضیغمی با کسب 169 رای بعنوان نفر اول، اکبر رضایی با کسب 71 رای نفر دوم، محسن ایمان قلی با کسب 52 رای نفر سوم، محمدرضا امیدوار با کسب 47 رای نفر چهارم و سید مرتضی احدیان با کسب 40 رای بعنوان نفر پنجم بیشترین آراء را به خود اختصاص و در اتحادیه صافکاران و نقاشان منتخب شدند. همچنین آقای وحید رحمانی با کسب تعداد 67 رای بعنوان بازرس اصلی اتحادیه انتخاب شدند.انتخابات اتحادیه مذکور براساس ماده 117 آیین نامه انتخابات به حد نصاب 1/3 کل اعضاء رسیده است لذا انتخابات از نظر هیات اجرایی برگزاری رسمیت دارد.

در مورخ ۹۸/۵/۲۳ روز چهارشنبه راس ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ صبح انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف صافکاران و نقاشان شهرستان شهریار در محل اداره صنعت، معدن و تجارت با ۲۰۰ نفر اعضاء از مجموع ۴۴۶ نفر برگزار گردید. در این انتخابات آقای علی ضیغمی با کسب ۱۶۹ رای بعنوان نفر اول، اکبر رضایی با کسب ۷۱ رای نفر دوم، محسن ایمان قلی با کسب ۵۲ رای نفر سوم، محمدرضا امیدوار با کسب ۴۷ رای نفر چهارم و سید مرتضی احدیان با کسب ۴۰ رای بعنوان نفر پنجم بیشترین آراء را به خود اختصاص و در اتحادیه صافکاران و نقاشان منتخب شدند. همچنین آقای وحید رحمانی با کسب تعداد ۶۷ رای بعنوان بازرس اصلی اتحادیه انتخاب شدند.انتخابات اتحادیه مذکور براساس ماده ۱۱۷ آیین نامه انتخابات به حد نصاب ۱/۳ کل اعضاء رسیده است لذا انتخابات از نظر هیات اجرایی برگزاری رسمیت دارد.


کلید واژه ها: