آخرین اخبار

كد مطلب: 3184۱۴۰۶۹۸
تاريخ انتشار: شنبه, ۲۸ دی

نتیجه انتخابات اتحادیه فروشندگان مواد غذایی شهرستان شهریار

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف  سوپرمارکت داران  شهرستان شهریار آقای ابوالفضل جعفری همچنان  سکان دار اتحادیه سوپرمارکت دارانشهرستان شهریار به گفته آقای موسوی رئیس هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان شهریار  ، انتخابات اتحادیه صنف سوپرمارکت داران  شهرستان شهریار در مورخه ۱۱ شهریور ماه ۹۸  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار واز بین ۱۲۰  رای ماخوذه  هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. نفر ...

نتیجه رای گیری و مشخص شدن هیئت مدیره صنف  سوپرمارکت داران  شهرستان شهریارآقای ابوالفضل جعفری همچنان  سکان دار اتحادیه سوپرمارکت دارانشهرستان شهریاربه گفته آقای موسوی رئیس هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان شهریار  ، انتخابات اتحادیه صنف سوپرمارکت داران  شهرستان شهریار در مورخه ۱۱ شهریور ماه ۹۸  در محل اداره صنعت معدن و تجارت برگزار واز بین ۱۲۰  رای ماخوذه  هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر انتخاب گردیدند.نفر اول ؛ ابوالفضل جعفری    ۱۰۸ رای  رئیس

نفر دوم ؛  آقای ابراهیم خاتمی پور ۹۴ رای    نائب رئیس اول

نفر سوم ؛  آقای بهام جلالیان ۸۰ رای نائب رئیس دوم

نفر چهارم ؛ آقای بهروز انصاری هروی ۷۵ رای   دبیر

 نفر پنجم ؛  محمد شاه میری ۷۴ رای خزانه دار علل البدل اول آقای حسن حسن زاده ۲۹ رای

علل البدل دوم آقای منصور بارزانی ۱۵ رای 

روابط عمومی اتاق اصناف شهریار

   @asnafshahryar1


کلید واژه ها: