آخرین اخبار

كد مطلب: 3215۲۷۰۶۹۸
تاريخ انتشار: شنبه, ۲۸ دی

هیئت عزاداری فاطمیون اتاق اصناف شهرستان شهریار

هیئت عزاداری فاطمیون اتاق اصناف شهرستان شهریار با حضور هیئت رئیسه و روسای اتحادیه های صنفی ، ریاست محترم اداره صمت و معاونت محترم و مسئولین شهرستان و کسبه و بازاریان در امامزاده اسماعیل شهریار

هیئت عزاداری فاطمیون اتاق اصناف شهرستان شهریار با حضور هیئت رئیسه و روسای اتحادیه های صنفی ، ریاست محترم اداره صمت و معاونت محترم و مسئولین شهرستان و کسبه و بازاریان در امامزاده اسماعیل شهریار


کلید واژه ها: