آخرین اخبار

تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

اتحادیه درودگران و مبل سازان

هیئت مدیره اتحادیه صنف درودگران

۱- مهرعلی ذاکری نیا  – رئیس
۲- مرتضی صارمی  – نایب رئیس اول
۳- حسین صولتی   – نایب رئیس دوم
۴- محمد نیکخواه دهنوی  – منشی و خزانه دار
۵- علی اوسط طالبی  – دبیر

بازرس:‌سید رسول مسرور

 

مدیر اجرایی : سرکار خانم رهنما.

خانم سهیلا رهنما - مدیر اجرایی

لینک دانلود رسته های تحت پوشش اتحادیه درودگران : لینک دانلود