آخرین اخبار

تاريخ انتشار: شنبه, ۲۴ آذر

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران

آخرین انتخابات اتحادیه عکاسان  در تاریخ ۹۱/۰۲/۰۳  صورت پذیرفت و طی آن هیئت رئیسه اتحادیه عکاسان برای یک دوره ۴ساله به شرح زیر انتخاب شدند .
۱- داود معینی  – رئیس
۲- سیدحسین مرتضوی  – نایب رئیس
۳- مهدی صادقی  – بازرس
۴- مهدی علیجانی   – منشی و خزانه دار
۵- عیسی وحدت جوان  – دبیر

لینک دانلود رسته های تحت پوشش اتحادیه عکاسان : لینک دانلود