آخرین اخبار

تاريخ انتشار: شنبه, ۲۸ دی

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران

هیئت مدیره اتحادیه صنف عکاسان وچاپخانه داران
۱- عیسی وحت جوان – رئیس
۲- عباس معینی  – نایب رئیس اول
۳- مهدی علیجانی  – بازرس
۴- مهدی شفیعی   – منشی و خزانه دار
۵- مهدی صادقی  – دبیر

بازرس :‌رضا اکبر شاهی

مدیر اجرایی: جابر محمدی

کارمند بازسی :‌مسعود رحمانی

 

لینک دانلود رسته های تحت پوشش اتحادیه عکاسان : لینک دانلود